Tip van de maand

Tip van de maand ·

November - Neem uw vijver onder handen!

Verwijder zoveel mogelijk planten, takjes en bladeren. Dit organische materiaal kan het vijvermilieu verzuren en zorgt in het voorjaar voor een algenexplosie, wat de plantengroei belemmert. Verwijder de laatste afgestorven bladeren van de waterplanten en snoei de moerasplanten terug. Als het afdeknet nog niet is aangebracht, wordt het nu de hoogste tijd. Met een oppervlakteskimmer houdt u uw vijver helder.

Test het water voor de winter nog één keer op de totale GH hardheid. Zorg ervoor dat deze hardheid tenminste 8 °DH is. Dit helpt verzuring tegengaan, en voorkomt een té grote daling tijdens de winter.

Geef uw vissen kleine hoeveelheden herfst- of wintervoer. Op die manier krijgen ze voldoende voedingsstoffen binnen en zijn ze minder vatbaar voor zietkes in de lente.