Tip van de maand

Tip van de maand ·

Maart - waterwaarden controleren en optimaliseren

Tijdens deze woelige maand maart, zal de temperatuur toch heel zachtjes beginnen stijgen. Dit is het moment waarop, kan u starten met het verwijderen van afgestorven planten en slib op de bodem van de (zwem)vijver. Hoe meer organisch afval u voor de lente verwijdert, hoe minder dit de algengroei stimuleert.

Dit is ook een uitstekend moment om de waterwaarden aan te passen: vooral de GH/KH zal na de winter zeer laag staan. Hoe harder het water is, hoe minder kans op algengroei.

U kan wel reeds de UV lamp vervangen en/of de volledige unit nakijken, zodat u zeker klaar bent om de ‘bloei’ van de vijver op te vangen. Verder kan u ook de externe filter eens goed reinigen, zodat deze klaarstaat voor het nieuwe seizoen.

Het is echter nog te vroeg om bacteriën toe te voegen. Wacht tot de watertemperatuur minimum een stabiele 10 tot 12°C bereikt heeft.